Skip to content

Kies voor een passend ECD

  Kies voor een passend ECD

ECD staat voor elektronisch cliënten dossier. De zorg krijgt tegenwoordig steeds meer kwaliteitseisen voorgelegd waar aan voldaan moet worden. Ook de financiers van zorginstellingen zoals de zorgverzekeraars en de gemeenten stellen steeds hogere eisen aan de diverse zorginstellingen in ons land. Als zorginstelling is het van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de gegevens van de cliënten die behandeld worden. Om te zorgen voor een zorgvuldige en juiste registratie is het belangrijk dat je als zorginstelling kiest voor een passend ECD.

Het belang van een ECD

Aan de dag van vandaag worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld door de financiers van zorginstellingen. Het is van belang dat de informatie met betrekking tot de behandeling van cliënten op een juiste en correcte wijze wordt geregistreerd. In een ECD kan alle informatie rondom een cliënt geregistreerd worden. Vanaf het allereerste contact tot aan het moment dat de cliënt uit zorg gaat of komt te overlijden. Vroeger werd de informatie met betrekking tot de zorg rondom een cliënt genoteerd op papier, en werden daarna uitgetypt op de computer. Dit is tegenwoordig niet meer nodig. De informatie met betrekking tot een cliënt kan rechtstreeks genoteerd worden in het ECD. Veel functies vanuit het ECD zijn tegenwoordig ook te gebruiken op je smartphone of tablet. Aan de hand van het ECD is het ook vrij gemakkelijk voor zorgverleners om snel gegevens te kunnen raadplegen. Zo kan het voorkomen dat een cliënt die binnen een instelling verblijft acute zorg van een algemeen ziekenhuis nodig heeft. Door middel van het ECD heb je dan snel alle gegevens die van belang zijn bij de hand. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan relevante achtergrondinformatie en medicijngebruik.  Ook is het gebruik van een ECD van belang wanneer zorg gedeclareerd dient te worden. De zorgverzekeraar kan soms om aanvullende informatie vragen die in het ECD geregistreerd staat.

De voordelen van een ECD

Het gebruik van het ECD heeft veel voordelen. In veel zorginstellingen wordt gewerkt met diverse disciplines. Het is voor bijvoorbeeld een psychiater die werkzaam is binnen een GGZ-instelling van belang dat hij de algemene rapportage van een cliënt kan doornemen voordat hij met de desbetreffende cliënt in gesprek gaat. Tevens is het van belang dat een arts beschikt over de rapportage met betrekking tot de voortgang van de algehele situatie rondom een cliënt wanneer er bijvoorbeeld is gestart met de inname van nieuwe medicatie. Veel elektronische cliënten dossiers bieden ook de mogelijkheid om direct facturen door te kunnen sturen naar bijvoorbeeld de gemeente of de zorgverzekeraar. Dit houdt in dat er dus minder administratieve handelingen verricht dienen te worden. Ook kunnen meerdere zorginstellingen binnen een korte tijd beschikken over relevante cliëntgegevens. Zo wordt het voor de huisarts bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om de voortgang van een cliënt in te zien die onlangs is opgenomen in een ziekenhuis. Wel zal de cliënt of zijn vertegenwoordiger hier toestemming voor moeten geven. Dit omdat dit niet zomaar mag vanuit de privacy wetgeving. Het is dus van belang dat je als zorginstelling beschikt over een passend ECD.

Published indiensten

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *